35,10,0,50,1
2,600,60,1,600,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,0,1,0,1,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΕΝΑΡΓΕΙΑ: Διαύγεια στην Επικοινωνία, Καθαρότητα Διαδικασιών και Ευκρίνεια στο Αποτέλεσμα!

Η Ομάδα της I.F.M.S ENARGEIA