ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η I.F.M.S ENAΡΓEIA γνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού, αναλαμβάνει την εύρεση, επιλογή και στελέχωση ειδικευμένου προσωπικού της εταιρείας σας, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε έργου.