ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η ενασχόληση της I.F.M.S ΕΝΑΡΓΕΙΑ με πολύπλοκα, σύνθετα και απαιτητικά έργα έχει δημιουργήσει ένα σύνολο ικανοποιημένων Πελατών, οι οποίοι μέσω της επίτευξης των συμφωνηθέντων στόχων και με μετρήσιμους δείκτες απόδοσης, πιστοποιούν με «Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης» την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την άριστη συνεργασία με την εταιρεία.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης σε λιμενικές εγκαταστάσεις και σε Χερσαίες Ζώνες Λιμένων μέρος των οποίων αποτελεί η παροχή υπηρεσιών καταγραφής και διαχείρισης τελών – δικαιωμάτων, επιπρόσθετοι σημαντικοί παράγοντες που αποδεικνύουν την ικανοποίηση των Πελατών της εταιρείας, είναι η αύξηση των ταμειακών εισροών και η ελαχιστοποίηση των διαφυγόντων εσόδων του Πελάτη.

Εάν η διαύγεια κατά την επικοινωνία, η ευκρίνεια του αποτελέσματος, η καθαρότητα των διαδικασιών συνεργασίας, η συνοχή της ομάδας έργου, η συμπαράσταση στην προσπάθεια σας, είναι στοιχεία τα οποία ζητάτε στις συνεργασίες σας τότε είστε ένας ακόμα «ΕΝΑΡΓΗΣ» υποψήφιος συνεργάτης μας.