ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Για να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του Πελάτη, η εταιρεία ορίζει Project Manager ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με το έργο.

Το προσωπικό της εταιρείας εκπαιδεύεται συνεχώς ώστε να εξασκεί τα καθήκοντα του όπως προβλέπεται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Εκπαίδευση ορίζεται η διαδικασία τεχνικής κατάρτισης του προσωπικού στη λειτουργία και χρήση του εξοπλισμού της εταιρείας, ενώ ως επιμόρφωση, η επικαιροποίηση των γνώσεων του, μέσω συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια και επιδείξεις.

Αρμόδιο για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας. Η ανάγκη για επιμόρφωση του προσωπικού καθορίζεται από τους Υπευθύνους Τμημάτων και τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και εγκρίνονται από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.