ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η αξιοποίηση των εξελίξεων της αγοράς σε συνδυασμό με την ανάγκη ικανοποίησης των πελατών, οδήγησε στην εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που περιλαμβάνει τα πρότυπα:

  • ISO 9001:2015 Οργάνωσης και Λειτουργίας
  • ISO 14001:2015 Περιβάλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 45001:2018 Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
  • ISO / IEC 27001:2013 (Τεχνολογία Πληροφοριών – Τεχνικές Ασφάλειας – Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών)

Η διαχείριση Ποιότητας είναι πρωταρχικής σημασίας στο φάσμα υπηρεσιών της εταιρείας και εφαρμόζεται από το προσωπικό στις δραστηριότητες του. Η διαχείριση της Ποιότητας ενισχύεται δουλεύοντας με συστηματικό τρόπο, σύμφωνα με σαφείς διαδικασίες, σχεδιασμένες να αποκλείουν την επανάληψη των λαθών.