ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ της I.F.M.S ΕΝΑΡΓΕΙΑ

Με σεβασμό στον πελάτη, στόχος της εταιρείας είναι να αποτελέσει τον βασικό πάροχο εξειδικευμένων, ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης υποδομών, εγκαταστάσεων και μέσων, στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και διατηρώντας ικανοποιημένους τους Πελάτες της.

Οι αξίες που αποτελούν τα θεμέλια ανάπτυξης της εταιρείας είναι:

  • η ενάργεια
  • η ακεραιότητα
  • η επικοινωνία
  • το ομαδικό πνεύμα, και ο επαγγελματισμός
  • η αποτελεσματικότητα
  • η κοινωνική και εταιρική ευθύνη
  • η βιώσιμη ανάπτυξη
  • η κυκλική οικονομία

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, στοχεύοντας στην ικανοποίηση των Πελατών της, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές.