ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Ι.F.M.S ΕΝΑΡΓΕΙΑ Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 2015 στην Κηφισιά-Αττικής με στόχο να αποτελέσει τον βασικό πάροχο εξειδικευμένων, ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης υποδομών, εγκαταστάσεων και μέσων, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα.  Η δέσμευσή μας για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, ένωσε τις εμπειρίες των ιδρυτών από τους κλάδους της ναυτιλίας, των κατασκευών, της λιμενικής διαχείρισης, των logistics και των διαγωνιστικών διαδικασιών, με στόχο την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών.

Ο πλήρης τίτλος της εταιρείας είναι: «Ι.F.M.S ΕΝΑΡΓΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» .