ΓΙΑΤΙ I.F.M.S ΕΝΑΡΓΕΙΑ

Η εταιρεία δημιουργήθηκε για να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών, εγκαταστάσεων και μέσων. Εξειδικεύτηκε στις λιμενικές εγκαταστάσεις, χώρος απαιτητικός λόγω της παγκόσμιας κάλυψης της αγοράς με ιδιαίτερες απαιτήσεις που ώθησαν την εταιρεία να εξελίξει τις υπηρεσίες της στην κάλυψη μεγάλου εύρους δραστηριοτήτων.

Έχοντας πάνω από 10 χρόνια εμπειρία, η εταιρεία βελτιώνει την διαχείριση των λειτουργιών των πελατών, λειτουργώντας βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (ποιότητας, επαγγελματικής υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντικής διαχείρισης).

Η I.F.M.S ΕΝΑΡΓΕΙΑ παρέχει:

  • Προσαρμογή του έργου στις απαιτήσεις του πελάτη
  • Συνδυασμό διαχείρισης πολλαπλών συμβάσεων
  • Μείωση κόστους
  • Mεγάλη εμπειρία σε έργα και υπηρεσίες Facility Management
  • Προτάσεις εγγυημένου αποτελέσματος που βασίζονται σε δοκιμασμένα μοντέλα
  • Παρακολούθηση για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Στρατηγική για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών
  • Ασφάλεια συμμετεχόντων και περιουσιακών στοιχείων
  • Υπηρεσίες 24/7/365