ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η I.F.M.S ΕΝΑΡΓΕΙΑ αναλαμβάνει την ανακατασκευή και συντήρηση κατοικιών σε αποκλειστική συνεργασία με την DP PROPERTIES, (www.dp-properties.gr) η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των κτηματομεσιτικών συναλλαγών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της ένα πλήρες πακέτο ανάληψης έργων κατασκευής και ανακαίνισης κτιρίων. Μπορεί να ενσωματώσει όλες τις υπηρεσίες της, με αποτέλεσμα την ενιαία διαχείριση έργου.

Η κατασκευή θα είναι πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική.

Το πλήρες πακέτο μπορεί να συμπληρωθεί από ένα συμβόλαιο λειτουργίας και συντήρησης, που προσφέρει σιγουριά μακροπρόθεσμα. Λαμβάνοντας υπόψη τη παράμετρο της συντήρησης κατά την κατάρτιση των σχεδίων κατασκευής, καταφέρνει να ελαχιστοποιήσει το λειτουργικό σας κόστος.