ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αποστολή μας είναι η καλύτερη διαχείριση των υποδομών και των εγκαταστάσεων των Πελατών, με σύγχρονες και αποδοτικές μεθόδους, με γνώμονα την κοινωνική και εταιρική ευθύνη, μέσα από την παροχή:

  • υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης και υποστήριξης
  • υπηρεσιών δραστηριοτήτων πλωτών μεταφορών
  • υπηρεσιών ανάληψης και υλοποίησης συμβάσεων

Η Ι.F.M.S ΕΝΑΡΓΕΙΑ δεσμεύεται:

  • να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με συνεχή βελτίωση της ποιότητας, και διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολεί
  • να παρέχει τις υπηρεσίες της με πυλώνα την ασφάλεια των συμμετεχόντων στο έργο, των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και του Πελάτη
  • όλες οι δραστηριότητες της να διέπονται από περιβαλλοντική συνείδηση

Η εταιρεία υλοποιεί τα συμβόλαια που αναλαμβάνει με εγγυήσεις για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, στοχεύοντας στην πλήρη ικανοποίηση του Πελάτη. Προσφέρει μια πλήρη γκάμα διαχείρισης από έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι κατανοούν τις ανάγκες των πελατών και παρέχουν ανώτερη ποιότητα εξυπηρέτησης σε κάθε έργο.

Η I.F.M.S ΕΝΑΡΓΕΙΑ δεσμεύεται για την βιώσιμη και επιτυχημένη υλοποίηση του έργου σας.