ΟΡΓΑΝΩΣΗ CASH FLOW

Για να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες κάθε Οργανισμού, η Ι.F.M.S ΕΝΑΡΓΕΙΑ ορίζει αποκλειστικό Project Manager για κάθε έργο, ο οποίος αφιερώνεται πλήρως στο αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Ο συνδυασμός του προγράμματος «Υλοποίησης Έργου» και του ειδικευμένου και πιστοποιημένου εκπαιδευτικά προσωπικού σε:

  • Πιστωτική Πολιτική
  • Έλεγχο των Πιστώσεων & Μυστικών Είσπραξης Χρηματικών Απαιτήσεων
  • Αποτελεσματική διαχείριση αντιρρήσεων πελατών
  • Πιστοποίηση χρήστη Seatracker - SMARTEGi MARINA

που διαθέτει η εταιρεία,  έχουν επιδείξει σημαντική αύξηση σε καθορισμένους δείκτες ποιότητας (kpi’s), όπως:

  • Δημιουργία - βελτίωση – συμπλήρωση βάσης δεδομένων (έως 100%)
  • Βελτίωση εσόδων (38% έως 82%)
  • Βελτίωση του προφίλ του Οργανισμού/Φορέα προς τον πελάτη (ικανοποίηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες)
  • Ελαχιστοποίηση γραφειοκρατίας (onestopshop) και άμεση πληροφόρηση των Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού για την πραγματική εικόνα των εσόδων καθώς και
  • Πρόβλεψη εσόδων νέας χρήσης. (αμφίδρομη πληροφορία ERP και SeaTracker)