ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κορυφαίες ανάμεσα στις παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες, είναι η εξειδίκευσή της σε λιμενικές εγκαταστάσεις, σε δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σε χώρους αρμοδιότητας Φορέων ευρύτερης δημόσιας διοίκησης.

Σήμερα λόγω της οικονομικής συγκυρίας, η αποτύπωση και ορθολογική διαχείριση των εσόδων κάθε Οργανισμού, Δημοσίου και Ιδιωτικού, θεωρείται επιτακτική ανάγκη.

Με αφορμή την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών σε λιμενικές εγκαταστάσεις και σε Χερσαίες Ζώνες Λιμένων, η Ι.F.M.S ΕΝΑΡΓΕΙΑ ανέθεσε την δημιουργία και ανέπτυξε σε συνεργασία με κορυφαία εταιρεία στην κατασκευή λογισμικών, μία εξειδικευμένη εφαρμογή διαχείρισης λιμενικών τελών και λοιπών δραστηριοτήτων σε Χερσαίες Ζώνες, το ΕΝΑΡΓΕΙΑ Harbor Management.

Το συγκεκριμένο λογισμικό, εκτός της λειτουργίας του σε Οργανισμούς Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία και Μαρίνες, εξυπηρετεί πλήρως και τα πεδία των Δημοτικών Τελών, της ενημέρωσης πελατών – οφειλετών και της αποτύπωσης – καταγραφής της πραγματικής εικόνας κάθε Οργανισμού (Δημόσιου ή Ιδιωτικού), σε όλα τα πεδία εφαρμογής της παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως:

  • Τέλη σκαφών
  • Τέλη συστημάτων παροχών (Pillars)
  • Σημεία ελέγχου (Λιμάνια, Γέφυρες, Ακτές, Προβλήτες, Πλωτές εξέδρες, Συντεταγμένες περιοχής και εύρους κάλυψης)
  • Παραχωρήσεις χώρων (διαχείριση ακινήτων, διαχείριση χώρων προς παραχώρηση, τραπεζοκαθίσματα, καταστρώματα, bars, ξαπλώστρες-ομπρέλες, αυτόματος υπολογισμός τελών, διαχείριση συμβάσεων, ενημερώσεις back office)
  • Καταγραφή συμβάντων (καταγραφή ζημιών / περιστατικών), άμεση ενημέρωση του αντίστοιχου λογισμικού φορέα
  • Τέλη διέλευσης πλοίων
  • Τέλη πορθμείων
  • Τέλη διέλευσης οχημάτων